Партія Шарія
політична партія Анатолія Шарія

Зробити внесок

Зробити добровільний грошовий внесок на підтримку політичної партії «Партія Шарія» можна за наступними реквізитами:
Політична партія «Партія Шарія»
ЄДРПОУ 39644910
АТ «БАНК АЛЬЯНС» МФО 300119
Розрахунковий рахунок №26000036913001
(UA463001190000026000036913001)
МЕНШЕ
СЛІВ
БІЛЬШЕ
ДІЙ
Фізична особа
«Внесок на підтримку ПП" Партія Шарія " від Прізвище Ім'я По батькові; реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код) місце проживання (місто, вулиця, № будинку, квартира) дата народження (ДД.ММ.РРРР) »,
Юридична особа
«Внесок на підтримку ПП" Партія Шарія " від Повне найменування юридичної особи; Код ЄДРПОУ; місцеперебування юридичної особи »
Призначення платежу при здійсненні грошового внеску
на користь політичної партії
При здійсненні платежу ВАЖЛИВО!
Вказувати повне найменування
Згідно з чинним законодавством, внески, що містять неповну або неперевірену інформацію, будуть повернуті платнику або (у разі відсутності можливості повернення платнику) перераховані до державного бюджету.
Код ЄДРПОУ
П.І.Б. (Без скорочень) або адресу місцеперебування юридичної особи
Адреса місця проживання (місто, вулиця, номер будинку, квартири)
Ідентифікаційний код фізичної особи
Дата народження
(Серія та номер паспорта при наявності в паспорті відмітки про відмову від отримання ідентифікаційного коду (ІПН)
Інформація щодо внесків на підтримку політичних партій
Розмір внеску в підтримку політичної партії визначається платником на свій розсуд, але протягом одного року не може перевищувати:
восьмисот розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня року, в якому здійснювалися внески (в 2019 році - 3338400, 00 грн.)
Для юридичних осіб:
чотирьохсот розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня року, в якому здійснювалися внески (в 2019 році -1669200, 00 грн.)
Для фізичних осіб
Просимо звернути увагу:
Кошти на підтримку політичної партії необхідно вносити виключно через установи банку України або відділення зв'язку.
Статтею 15 Закону України «Про політичні партії в Україні» встановлено обмеження в здійсненні внесків на підтримку політичних партій (див. нижче), з якими необхідно ознайомитися до здійснення внеску.

Зокрема, перед здійсненням внеску необхідно перевірити наявність на момент здійснення внеску непогашеного податкового боргу.
При здійсненні внеску в банківську установу або відділення зв'язку подається письмова заява про відсутність обставин, передбачених частинами першою - третьою ст. 15 Закону України «Про політичні партії в Україні», наявність яких є підставою для відмови в прийнятті грошового внеску.
Без подання такої заяви платіжний документ на здійснення грошового внеску не приймається.
Як вносити кошти?
Просимо звернути увагу!
Заповніть заяву
Форми заяв
Форми заяв затверджені рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції №7 від 02.06.2016.
Бланк заяви від фізичної особи
Фіз.особа
Бланк заяви від юридичної особи
Юр.особа
Перевірку можна зробити на сайті Державної фіскальної служби України в розділі «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
Не допускається здійснення внесків на підтримку політичних партій:
Органами державної влади та органами місцевого самоврядування;
Державними та комунальними підприємствами, установами і організаціями;
Юридичними особами, в яких не менш як десять відсотків статутного капіталу або прав голосу прямо або побічно належать державі, органам місцевого самоврядування або нерезидентам, або кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування відповідно до Закону України "Про недопущення корупції ";
Іноземними державами, іноземними юридичними особами, іноземцями та особами без громадянства, а також юридичними особами, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є іноземці або особи без громадянства;
Незареєстрованими громадськими об'єднаннями,благодійними та релігійними об'єднаннями (організаціями);
Іншими політичними партіями;
Громадянами України, що не досягли 18-річного віку;
Громадянами України, які судом визнані недієздатними;
Анонімними особами або під псевдонімом;
Фізичними та юридичними особами, з якими укладено договір про закупівлю робіт, товарів або послуг для забезпечення потреб держави або територіальної громади відповідно до Закону України "Про здійснення державних закупівель", - протягом терміну дії такого договору і протягом одного року після припинення його, окрім випадків, якщо загальна сума коштів, отримана за таким договором протягом терміну дії договору і протягом двох років після припинення його дії, не перевищує 10 відсотків від загальної суми доходу фізичної або юридичної особи по відповідальний період;
Фізичними та юридичними особами, які мають непогашений податковий борг.
СТОП
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Просимо відповідально і з розумінням поставитися до процедури перерахування внеску на підтримку політичної партії «Партія Шарія» і дотримуватися встановленого законодавством порядку внесення коштів.
Дякуємо за підтримку!