ПРОГРАМА ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ПАРТІЯ ШАРІЯ»

Прийнято на ІІ З'їзді
політичної партії
«Партія Шарія»
29 лютого 2020 року
Сприяє розвитку українського демократичного суспільства, визнає європейський шлях розвитку країни як єдино правильний, який відповідає цивілізаційному вибору громадян України.
«Партія Шарія» — проукраїнська політична сила, що відстоює державний суверенітет України, визнає Конституцію і закони України. Партія діє винятково в межах українського законодавства і Статуту партії.
Политическая партия «Партия Шария»
(сокращенно в Программе используется аббревиатура «ППШ»)
«Партія Шарія» — проукраїнська політична сила, що відстоює державний суверенітет України, визнає Конституцію і закони України. Партія діє винятково в межах українського законодавства і Статуту партії.
МЕТА ПАРТІЇ
Прихід до влади на державному та регіональному рівнях; сприяння затвердженню принципів демократії, формуванню середнього класу і вираженню його політичної волі, вільному висловлюванню своєї громадянської позиції, підтримці ініціатив громадян, спрямованих на реалізацію статутних і програмових засад партії.
А також участь у виборах в представницькі органи влади всіх рівнів і участь в політичному житті країни в цілому. Для реалізації своєї мети партія використовує винятково законні методи.
Політична партія
«Партія Шарія» (скорочено в Програмі використовується абревіатура ППШ)
Є формування в Україні комфортних для життя і діяльності суспільно-політичних і соціально-економічних умов, які будуть спрямовані на відродження в країні середнього класу й утвердженню його як базової для країни соціальної сили.
ОСНОВНИМ ЗАВДАННЯМ «ПАРТІЇ ШАРІЯ»
А також участь у виборах в представницькі органи влади всіх рівнів і участь в політичному житті країни в цілому. Для реалізації своєї мети партія використовує винятково законні методи.
Для виконання цього завдання «Партія Шарія» залучає весь спектр законних засобів і методів, буде домагатися відповідних змін в наявних економічній, політичній, соціальній, виборчій системах.
В ОСНОВУ ІДЕОЛОГІЇ ПАРТІЇ ПОКЛАДЕНО
ФІЛОСОФСЬКЕ ВЧЕННЯ ПРО ЛІБЕРТАРІАНСТВО
як єдність філософського розуміння і соціального руху, і мінархізм як відгалуження лібертаріанства. Суть його полягає в скороченні повноважень виконавчої влади до необхідного мінімуму – захисту від зовнішньої агресії, державної власності, функцій зовнішньої та монетарної політики, а також дотриманні основних прав і свобод громадян, їх приватної власності.

Однак, ми усвідомлюємо той факт, що ідеї лібертаріанства в класичному вигляді в сучасних вітчизняних умовах реалізувати неможливо. Українське громадянське суспільство нестабільне і перебуває на стадії формування. Поки Україна перебуває на шляху формування такої системи, наша партія вважає за можливе делегувати державі більше прав, ніж передбачено лібертаріанством, як філософією і соціальним рухом, і поступово, еволюційним шляхом, через внесення змін у законодавство, обмежувати функції держави в системі функціонування суспільства.

Як Україна, як держава, активно шукає свою геополітичну нішу, так і «Партія Шарія» об’єктивно намагається долучитися до державного будівництва в тих аспектах, які вважає концептуально важливими і базовими для громадян.

Складна політична і економічна ситуація в країні обумовлює той факт, що ідеологічною базою партії на сучасному етапі об’єктивно приймається своєрідний мікс з положень трьох основних політичних теорій — консерватизму, лібералізму і соціалізму. Це дозволить, з одного боку, постійно і широко реагувати на суспільні виклики, бути подразником для влади, а з іншого — залучати до нашого громадсько-політичного руху якомога більшу кількість прихильників.

Але безумовним ідеологічним орієнтиром для партії була і залишається класична ідеологія лібералізму. Це той суспільний інструмент, який визначає способи формування, реалізації і  структурування нашої діяльності, є основним аргументом для прийняття важливих стратегічних рішень. Саме концепт «свобода» лежить в основі ідеології лібералізму. Свобода віросповідання, політична свобода, свобода підприємництва, економічна свобода, свобода висловлення своїх думок та інших засадничих для лібералізму свобод. Особистість і створення умов для розкриття її різнопланового потенціалу — найвища цінність для «Партії Шарія».

ППШ – партія вільних людей. Для нас забезпечення функціонування і реалізації основних свобод є головним обов’язком держави, а їх захист — головним обов’язком партії.

Однак, ми усвідомлюємо, що в процесі державного будівництва лібералізм протистоїть аж до антагонізму консерватизму, в основі якого покладено концепт «порядок», і соціалізму, в основу якого покладено ідею «справедливості». Ці три політичні ідеології є базовими для організації суспільного і політичного устрою сучасних держав.

В Україні вони активно взаємодіють між собою і позиція нашої партії в окремих випадках, наприклад, стосовно унітарності держави, може збігатися з позицією консерваторів, а стосовно кричущої соціальної несправедливості — з соціалістами.

Ми не відкидаємо «порядок» і «справедливість» як суспільні цінності, але розуміємо їх по-своєму. Лібералізм трактує свободу як інструмент для реалізації можливостей особистості, тоді як соціалізм розуміє свободу як інструмент зрівнювання цих можливостей. Порядок лібералізм сприймає лише до моменту, коли він насильно не нав’язується і не обмежує права та свободи особистості.

Ми категорично не сприймаємо радикальні політичні відгалуження: нацизм, фашизм, націонал-соціалізм, комунізм та інші, які пригнічують свободу особистості.

Для нас важливим і необхідним є розуміння того, що всі зміни повинні відбуватися реформаторським, еволюційним шляхом поступового вдосконалення, оскільки революції завжди відкидали суспільний і економічний розвиток на десятиріччя назад.

Ми позитивно ставимося до змін та інновацій і вважаємо їх інструментом руху вперед. Для нас принциповим пріоритетом є ринкова економіка і недоторканність приватної власності навіть за умови соціальних катаклізмів та потрясінь.

Між колективним і індивідуальним ми визнаємо пріоритет індивідуального, оскільки колективне пригнічує приватну та індивідуальну ініціативу. І у випадку невдачі людина бачить її причину у власних помилках, а не нав’язаних колективом обставинах.

Ми визнаємо необхідність обмеження впливу держави у всіх сферах життєдіяльності людини. І кінцевим пунктом свого політичного шляху «Партія Шарія» бачить утвердження в державній практиці філософії лібертаріанства і мінархізму як вищого розуміння і втілення ліберальних ідей.

Ми усвідомлюємо, що до цього етапу ми повинні пройти нелегкий шлях свого становлення і діяльності разом з державою, утвердження своєї ідеології через боротьбу з політичними конкурентами й опонентами, які можуть бути в окремих випадках нашими попутниками й навіть союзниками, якщо це буде сприяти утвердженню і розповсюдженню нашої ідеології.

Приймаючи на озброєння ідеологію як науку, ми спробуємо реалізувати її основні положення на практиці. Ця практика полягає у згуртуванні своїх прихильників, інтегруванні нашого світогляду в пріоритети суспільства, заволодінні суспільною колективною свідомістю, впровадженні наших принципів у загальноприйняті державні критерії.

Ми залишаємо за державою функцію жорсткого контролю за дотриманням законодавства, а також визнаємо виняткове право держави на застосування сили стосовно осіб, які порушили закон.

До мінімально контрольної функції необхідно віднести контроль за веденням бізнесу з боку держави. Але держава повинна контролювати виконання закону всіма громадянами, державними та приватними інституціями, сплату податків, функціонування судової гілки влади та правоохоронної системи.

Держава захищає платника податків як основного донора для формування бюджету.
СОЦІАЛЬНОЮ ОСНОВОЮ ПОЛІТИЧНОЇ
ПАРТІЇ «ПАРТІЯ ШАРІЯ» Є СЕРЕДНІЙ КЛАС
інтереси якого вона представляє. Враховуючи складний період розвитку держави, «Партія Шарія» сприяє формуванню середнього класу, створює економічні передумови для його швидкого зростання, формування та ефективного функціонування в системі держави шляхом постійного підвищення рівня і якості життя.

«Партія Шарія» має свій власний, особливий погляд на суть поняття «середній клас» на відміну від сталого і прийнятного в політиці визначення середнього класу як окремої соціальної категорії, яке враховує високі стандарти життя, економічну незалежність, високу якість освіти, стабільний дохід; людей самодостатніх в професійному плані, які досягли певного суспільного становища між невисоким прошарком надбагатих і значним низькооплачуваних, ми відносимо до цієї категорії громадян з потенційними можливостями належати до середнього класу.

Свою позицію «Партія Шарія» аргументує нинішнім складним економічним становищем держави, коли вона не в стані забезпечити базові потреби для своїх громадян через непрофесійне управління нею особами, які прийшли до влади внаслідок неконституційної, на нашу думку, зміни правління у 2014 році.

Соціальні катаклізми, викликані революційними подіями того часу, викинули з категорії середнього класу мільйони громадян не через відсутність у них необхідних освіти, кваліфікації, суспільної поваги, а через несправедливий перерозподіл ресурсів особами, які захопили владу.

Революційні зміни забрали в таких людей стабільний дохід, економічну незалежність, роботу, позбавили можливості для задоволення базових людських потреб та гідних стандартів життя.

Таким чином, «Партія Шарія» відносить до середнього класу і тих громадян, які були викинуті з цієї категорії внаслідок різких суспільних змін, і які потенційно можуть бути зараховані до середнього класу. Громадян, які вміють мислити, які усвідомлюють свою суспільну значущість для держави, вміють створювати інтелектуальний, технологічний, виробничий продукт, надавати якісні послуги, але з причини суспільно-політичної несправедливості і штучно створених економічних бар’єрів позбавлені можливості гідного існування і діяльності в цій важливій для суспільства соціальній категорії.

Одним з головних політичних завдань «Партія Шарія» бачить виявлення, згуртування та повернення цих громадян в категорію середнього класу в надскладний час суспільних катаклізмів.

Таким чином, партія Шарія має за мету створення суспільно-політичних і соціально-економічних передумов для збільшення питомої ваги в суспільстві та державі середнього класу як електоральної основи нашого політичного руху.
В ОСНОВУ ІДЕОЛОГІЇ ПАРТІЇ ПОКЛАДЕНО
ФІЛОСОФСЬКЕ ВЧЕННЯ ПРО ЛІБЕРТАРІАНСТВО
як єдність філософського розуміння і соціального руху, і мінархізм як відгалуження лібертаріанства. Суть його полягає в скороченні повноважень виконавчої влади до необхідного мінімуму – захисту від зовнішньої агресії, державної власності, функцій зовнішньої та монетарної політики, а також дотриманні основних прав і свобод громадян, їх приватної власності.

Однак, ми усвідомлюємо той факт, що ідеї лібертаріанства в класичному вигляді в сучасних вітчизняних умовах реалізувати неможливо. Українське громадянське суспільство нестабільне і перебуває на стадії формування. Поки Україна перебуває на шляху формування такої системи, наша партія вважає за можливе делегувати державі більше прав, ніж передбачено лібертаріанством, як філософією і соціальним рухом, і поступово, еволюційним шляхом, через внесення змін у законодавство, обмежувати функції держави  в системі функціонування суспільства.

Як Україна, як держава, активно шукає свою геополітичну нішу, так і «Партія Шарія» об’єктивно намагається долучитися до державного будівництва в тих аспектах, які вважає концептуально важливими і базовими для громадян.

Складна політична і економічна ситуація в країні обумовлює той факт, що ідеологічною базою партії на сучасному етапі об’єктивно приймається своєрідний мікс з положень трьох основних політичних теорій — консерватизму, лібералізму і соціалізму. Це дозволить, з одного боку, постійно і широко реагувати на суспільні виклики, бути подразником для влади, а з іншого — залучати до нашого громадсько-політичного руху якомога більшу кількість прихильників.

Але безумовним ідеологічним орієнтиром для партії була і залишається класична ідеологія лібералізму. Це той суспільний інструмент, який визначає способи формування, реалізації і  структурування нашої діяльності, є основним аргументом для прийняття важливих стратегічних рішень. Саме концепт «свобода» лежить в основі ідеології лібералізму. Свобода віросповідання, політична свобода, свобода підприємництва, економічна свобода, свобода висловлення своїх думок та інших засадничих для лібералізму свобод. Особистість і створення умов для розкриття її різнопланового потенціалу — найвища цінність для «Партії Шарія».

ППШ – партія вільних людей. Для нас забезпечення функціонування і реалізації основних свобод є головним обов’язком держави, а їх захист — головним обов’язком партії.

Однак, ми усвідомлюємо, що в процесі державного будівництва лібералізм протистоїть аж до антагонізму консерватизму, в основі якого покладено концепт «порядок», і соціалізму, в основу якого покладено ідею «справедливості». Ці три політичні ідеології є базовими для організації суспільного і політичного устрою сучасних держав.

В Україні вони активно взаємодіють між собою і позиція нашої партії в окремих випадках, наприклад, стосовно унітарності держави, може збігатися з позицією консерваторів, а стосовно кричущої соціальної несправедливості — з соціалістами.

Ми не відкидаємо «порядок» і «справедливість» як суспільні цінності, але розуміємо їх по-своєму. Лібералізм трактує свободу як інструмент для реалізації можливостей особистості, тоді як соціалізм розуміє свободу як інструмент зрівнювання цих можливостей. Порядок лібералізм сприймає лише до моменту, коли він насильно не нав’язується і не обмежує права та свободи особистості.

Ми категорично не сприймаємо радикальні політичні відгалуження: нацизм, фашизм, націонал-соціалізм, комунізм та інші, які пригнічують свободу особистості.

Для нас важливим і необхідним є розуміння того, що всі зміни повинні відбуватися реформаторським, еволюційним шляхом поступового вдосконалення, оскільки революції завжди відкидали суспільний і економічний розвиток на десятиріччя назад.

Ми позитивно ставимося до змін та інновацій і вважаємо їх інструментом руху вперед. Для нас принциповим пріоритетом є ринкова економіка і недоторканність приватної власності навіть за умови соціальних катаклізмів та потрясінь.

Між колективним і індивідуальним ми визнаємо пріоритет індивідуального, оскільки колективне пригнічує приватну та індивідуальну ініціативу. І у випадку невдачі людина бачить її причину у власних помилках, а не нав’язаних колективом обставинах.

Ми визнаємо необхідність обмеження впливу держави у всіх сферах життєдіяльності людини. І кінцевим пунктом свого політичного шляху «Партія Шарія» бачить утвердження в державній практиці філософії лібертаріанства і мінархізму як вищого розуміння і втілення ліберальних ідей.

Ми усвідомлюємо, що до цього етапу ми повинні пройти нелегкий шлях свого становлення і діяльності разом з державою, утвердження своєї ідеології через боротьбу з політичними конкурентами й опонентами, які можуть бути в окремих випадках нашими попутниками й навіть союзниками, якщо це буде сприяти утвердженню і розповсюдженню нашої ідеології.

Приймаючи на озброєння ідеологію як науку, ми спробуємо реалізувати її основні положення на практиці. Ця практика полягає у згуртуванні своїх прихильників, інтегруванні нашого світогляду в пріоритети суспільства, заволодінні суспільною колективною свідомістю, впровадженні наших принципів у загальноприйняті державні критерії.

Ми залишаємо за державою функцію жорсткого контролю за дотриманням законодавства, а також визнаємо виняткове право держави на застосування сили стосовно осіб, які порушили закон.

До мінімально контрольної функції необхідно віднести контроль за веденням бізнесу з боку держави. Але держава повинна контролювати виконання закону всіма громадянами, державними та приватними інституціями, сплату податків, функціонування судової гілки влади та правоохоронної системи.

Держава захищає платника податків як основного донора для формування бюджету.
СОЦІАЛЬНОЮ ОСНОВОЮ ПОЛІТИЧНОЇ
ПАРТІЇ «ПАРТІЯ ШАРІЯ» Є СЕРЕДНІЙ КЛАС
інтереси якого вона представляє. Враховуючи складний період розвитку держави, «Партія Шарія» сприяє формуванню середнього класу, створює економічні передумови для його швидкого зростання, формування та ефективного функціонування в системі держави шляхом постійного підвищення рівня і якості життя.

«Партія Шарія» має свій власний, особливий погляд на суть поняття «середній клас» на відміну від сталого і прийнятного в політиці визначення середнього класу як окремої соціальної категорії, яке враховує високі стандарти життя, економічну незалежність, високу якість освіти, стабільний дохід; людей самодостатніх в професійному плані, які досягли певного суспільного становища між невисоким прошарком надбагатих і значним низькооплачуваних, ми відносимо до цієї категорії громадян з потенційними можливостями належати до середнього класу.

Свою позицію «Партія Шарія» аргументує нинішнім складним економічним становищем держави, коли вона не в стані забезпечити базові потреби для своїх громадян через непрофесійне управління нею особами, які прийшли до влади внаслідок неконституційної, на нашу думку, зміни правління у 2014 році.

Соціальні катаклізми, викликані революційними подіями того часу, викинули з категорії середнього класу мільйони громадян не через відсутність у них необхідних освіти, кваліфікації, суспільної поваги, а через несправедливий перерозподіл ресурсів особами, які захопили владу.

Революційні зміни забрали в таких людей стабільний дохід, економічну незалежність, роботу, позбавили можливості для задоволення базових людських потреб та гідних стандартів життя.

Таким чином, «Партія Шарія» відносить до середнього класу і тих громадян, які були викинуті з цієї категорії внаслідок різких суспільних змін, і які потенційно можуть бути зараховані до середнього класу. Громадян, які вміють мислити, які усвідомлюють свою суспільну значущість для держави, вміють створювати інтелектуальний, технологічний, виробничий продукт, надавати якісні послуги, але з причини суспільно-політичної несправедливості і штучно створених економічних бар’єрів позбавлені можливості гідного існування і діяльності в цій важливій для суспільства соціальній категорії.

Одним з головних політичних завдань «Партія Шарія» бачить виявлення, згуртування та повернення цих громадян в категорію середнього класу в надскладний час суспільних катаклізмів.

Таким чином, партія Шарія має за мету створення суспільно-політичних і соціально-економічних передумов для збільшення питомої ваги в суспільстві та державі середнього класу як електоральної основи нашого політичного руху.
ОСОБЛИВІСТЬ ПАРТІЇ
Для «Партії Шарія» важливим є не стільки одномоментний разовий електоральний успіх, а, в першу чергу, постійна увага до людини та створення максимально комфортних умов для її життя і діяльності в довгостроковій перспективі.
Відмінність від інших партій і рухів
Комплексний програмовий супровід Людини і Громадянина протягом усього життя.
Дитина
Майбутній член суспільства, яка повинна отримати здорове харчування, якісну освіту і виховання від дитячого садочка до університету.
Молода людина
Яку держава повинна забезпечити умовами для отримання робочого місця і гідної заробітної плати.
Громадянин в розквіті сил
Який має право на умови для розкриття своїх потенційних можливостей, і який приносить користь своїй родині та суспільству.
Людина похилого віку
Яка віддала державі свій працездатний вік, створювала економічні та соціальні блага і заслуговує на гідну пенсію.
Ми усвідомлюємо, що найвищою цінністю для держави і політиків має стати Людина і Громадянин.
Вкладаючи в людину, ми вкладаємо в державу. Здорова, сита, освічена людина — продуктивна і працездатна людина. Тільки вона може принести користь собі та державі. Тому в основу Програми «Партії Шарія», при традиційному її викладі для зручності розповсюдження ідей, покладено в першу чергу потреби Людини. Її стосунки з державою, навколишнім середовищем, системою освіти і охорони здоров’я, її основними правами та обов’язками.
Таким чином, в різних аспектах соціально-економічного і суспільно-політичного життя країни «Партія Шарія» бачить корисним для громадянина в сферах:
Для «Партии Шария» важным является не столько одномоментный разовый электоральный успех, а, в первую очередь, постоянное внимание
к человеку и создание максимально комфортных условий для его жизни
и деятельности в долгосрочной перспективе.

«Партию Шария» интересует человек на всех этапах его жизни. Благоприятные условия для матери, которая должна получить квалифицированную помощь
в предродовой период, обеспечение надлежащих условий при рождении ребенка.
Вкладаючи в людину, ми вкладаємо в державу. Здорова, сита, освічена людина — продуктивна і працездатна людина. Тільки вона може принести користь собі та державі. Тому в основу Програми «Партії Шарія», при традиційному її викладі для зручності розповсюдження ідей, покладено в першу чергу потреби Людини. Її стосунки з державою, навколишнім середовищем, системою освіти і охорони здоров’я, її основними правами та обов’язками.
«Партію Шарія» цікавить людина на всіх етапах її життя. Сприятливі умови для матері, яка повинна отримати кваліфіковану допомогу в передродовий період, забезпечення належних умов при народженні дитини.
ОПОДАТКУВАННЯ
«Партія Шарія» не має наміру ламати чинну систему оподаткування, але вважає за необхідне її вдосконалення і внесення змін. Ми виступаємо за зниження податку на прибуток на 50%, можливість запровадження нефіксованого ПДВ.

Головним джерелом економічного зростання повинна стати європейська модель кредитування під низький відсоток, що дасть можливість притоку в реальний сектор економіки об’ємних інвестицій через макро- і мікрокредитування.

Довіра до українського банківського сектору повинна бути повернена. Так само як і вклади населення в банки, які піддалися рейдерському захопленню в час так званої банківської реформи після 2014 року.

ППШ виступає за амністію капіталів. Кожен охочий зможе легалізувати свій дохід за 10%.

ПРИВАТИЗАЦІЯ
Державне підприємство — не обов’язково збиткове і в поганому стані. Їх такими зробили свідомо. Ми скасуємо практику перетворення держпідприємств в приватну крамничку владоможців. Ми будемо переймати досвід розвинутих країн, де, наприклад, залізничні перевізники належать державі, є стабільним джерелом доходу і не передаються в концесію з незрозумілих причин, як це відбувається з УЗ.

Візьмемо загалом за основу досвід європейських країн, де державні підприємства створюють робочі місця, додану вартість і наповнюють бюджет.

Оборонні та транспортні підприємства повинні належати до стратегічно важливих для країни та не підлягати приватизації.

Ми виступаємо за продаж великих підприємств, але зі збереженням за державою функції контролю протягом наступних кількох років. Така практика повинна регулюватися чинним законодавством, Фондом держмайна та умовами приватизації об’єктів державної власності.

Неліквідні підприємства, збиткові, які не функціонують роками, необхідно приватизувати, але максимальний відсоток – 49% акцій. А контрольний пакет повинен залишатися за державою.

Регуляторна функція зобов’язує власників дотримуватися стандартів виробництва, дбати про навколишнє середовище і забезпечувати співробітників належними умовами праці.

ППШ виступає за створення економічних умов, які припинять відтік робочої сили за кордон, які будуть сприяти поверненню наших трудових мігрантів на Батьківщину.

Ми викорінимо системну проблему рейдерства в нашій країні шляхом посилення кримінального переслідування осіб, безпосередньо причетних до незаконних захоплень, а також державних і приватних реєстраторів, які незаконно легалізують такі захоплення.

ППШ не дасть владі «кошмарити» бізнес. Ми будемо сприяти налагодженню системи партнерських взаємин влади та бізнесу.

«Партія Шарія» з повагою ставиться до профспілок і готова до співробітництва у сфері захисту прав громадян, що працюють.

Ми збережемо державну монополію на: надра, землю, тютюн, алкоголь, транспорт, оборонну промисловість, газ, нафту, порти, злітно-посадкові смуги.
ДЕРЕГУЛЯЦІЯ
Україна на сьогодні залишається економічно найбільш невільною країною в Європі. Ми вважаємо, що для стимулювання росту економіки та вільної конкуренції на ринку, державне втручання в економіку повинно бути мінімальним, сконцентрованим на захисті людей та їх власності, національній безпеці і наданні обмеженої кількості суспільних і соціальних благ за рахунок бюджету.

Ми виступаємо за спрощення процедури реєстрації бізнесу. Бухгалтерська і податкова звітність повинні подаватися в цифровому форматі.

Ми — за вільний доступ до державних послуг через смартфон чи центри надання адміністративних послуг за принципом «єдиного вікна». Чинна практика повинна бути максимально вдосконалена.
АГРАРНИЙ СЕКТОР
Ми — за реформу ринку землі в цілому і проти цієї реформи зараз. Земля — товар у всіх розвинутих країнах. Але сьогодні ринок землі неможливий через відсутність обліку земель різного призначення, незавершеність процесу децентралізації, відсутність зручної фінансово-кредитної системи, яка б дозволила вітчизняним фермерам вести успішну діяльність. Фактичне знищення держгеокадастру також не сприяє запровадженню ринку землі на даному етапі.

Ми пропонуємо перед запровадженням ринку провести повну інвентаризацію земель різного призначення, створити державний регуляторний орган, який би забезпечував прозорість і законність угод купівлі-продажу землі. Ми повинні завершити реформу місцевого самоврядування, формування земельного кадастру і створити програму державного фінансування для фермерських господарств. І тільки після цього запровадити земельну реформу.

Вартість землі в Україні найдешевша серед усіх європейських країн. Законопроектом, проголосованим у першому читанні, не врегульовано механізм обмеження площ під скупку мільйонів гектарів нашої землі іноземними компаніями.

Зосередження в кількох руках величезних площ неминуче призведе до зникнення села як основи держави та українського етносу в цілому.

Формула, що тільки українець зможе володіти землею, не допоможе захистити нашу країну, оскільки тотожні ситуації існують в офшорних зонах, наприклад, Кіпру, де кіпріоти володіють місцевими фірмами лише номінально, а фактично весь світовий бізнес уникає там сплати податків. Знайти українця, якого можна буде призначити фіктивним власником землі, не складно.

Агрофірми повинні бути зареєстровані в Україні з метою недопущення офшоризації і сплачувати податки за місцем знаходження землі в місцеві бюджети для підтримки інфраструктури села.

Масовий продаж землі транснаціональним компаніям призведе до того, що наші орні землі будуть засіяні сировиною, яка своєю чергою призводить до знищення наших плодоносних ґрунтів. Земельний ресурс є невідновлювальним.

Українська держава через тотальну корупцію в правоохоронній системі і судовій владі не здатна захистити землю у випадку прийняття законодавства «під транснаціоналів».

За 30 років незалежності Україна розгубила безцінний промисловий ресурс і науково-технічний потенціал. Зовнішнє управління відкинуло нас на століття назад, вилучило Україну з переліку високорозвинутих промислових держав і перетворило в аграрну. Тому останнім ресурсом, який залишився — землею — мусимо розпорядитися з розумом.
СУДОВА ВЛАДА
Дотримання закону, невідворотність покарання, ефективне функціонування, гарантування незалежності судової гілки влади – наш пріоритет.

Пенітенціарна система не піддавалася реформуванню багато десятиліть. Вона потребує будівництва нових тюрем і покращення умов утримання в’язнів.

Ми будемо пропонувати внести зміни до КПК України з метою посилення покарання за злочини, вчинені вищими посадовими особами і державними службовцями.

Ми — за збільшення максимального терміну ув’язнення. Максимальний строк покарання в Україні — 15 років. Однак, за вбивство максимальний термін, крім пожиттєвого, повинен бути збільшений до 25 років.
ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА
Україноцентризм повинен стати визначальним зовнішньополітичним курсом держави.

Ми виступаємо за проєвропейський вектор розвитку України, за умови, що це не суперечить нашим державним інтересам.

Участь України в міжнародних організаціях і блоках, яким делегується частина функцій держави, може розглядатися винятково в аспекті економічної вигоди. А питання безпеки держави повинні регулюватися в першу чергу шляхом укладання міждержавних угод і договорів, виходячи з військово-політичної, а не військової доктрини.

Україна може підтримувати співробітництво з будь-якими військовими союзами, не приєднуючись ні до одного з них.

Ми не можемо ігнорувати власні державні інтереси і керуватися інтересами сильнішого глобального гравця, як це було в інших країнах, зокрема в Туреччині, Сирії, ряді близькосхідних держав.

На прикладі спроби військового путчу в Туреччині ми змогли переконатися, що навіть членство країни в НАТО не допомогло їй в складній ситуації, а главі держави довелося самостійно придушувати антидержавний переворот.

Ми виступаємо проти ядерної зброї і ядерного потенціалу. Нарощування ядерної потуги у світі виглядає нерозумно, вичерпує економічні і фінансові ресурси держави, призводить до зубожіння населення і до війни, яка може знищити планету.
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
Між громадянином і державою повинні бути чесні і відверті стосунки.

Середня заробітна плата сьогодні в 3,5 рази нижча, ніж у сусідній Польщі, в якій виважені реформи сприяли небаченому росту економіки.

Ріст економіки неминуче приведе до нової якості життя і соціальної захищеності. Проблема України – в непрофесіоналізмі ініціаторів реформ і загрозливому рівні зовнішнього управління, коли все, що на словах робиться для України, фактично сприяє економічним і глобальним інтересам стратегічних партнерів.

Концептуально змінивши підхід до розуміння економічного розвитку, ми повернемо на гідний рівень пенсії громадян. Пенсіонер не повинен отримувати пенсію нижче реального прожиткового мінімуму, який на сьогодні є втричі вищим, ніж офіційно визнаний.

Пенсійні збереження повинні щорічно індексуватися і на них повинні нараховуватися відсотки, а держава має гарантувати гідну старість особам, які все життя на неї працювали.

Пенсійний рахунок повинен передаватися у спадок.

Ми скасуємо пенсійну реформу. Ми захистимо соціальні права і не допустимо внесення змін в трудове законодавство.
ЗБРОЯ
Ми виступаємо проти легалізації зброї і за посилення покарання за її нелегальне зберігання. Вільний продаж зброї неминуче призведе до хвилі насильства, враховуючи тотальну бідність населення і корупцію в органах державної влади.

Нелегальне зберігання зброї повинно каратися строком до п’яти років тюремного ув’язнення, і ми підтримуємо такий принцип.

Легальне зберігання зброї дозволити після того, як в Україні будуть заборонені незаконні збройні формування і спілки, а також після того, як всі без винятку добровольці, ветерани, члени незаконних воєнізованих об’єднань здадуть зброю, привезену із зони бойових дій.
НАРКОТИКИ І ПРОСТИТУЦІЯ
Ми виступаємо проти легалізації легких наркотиків. Легалізація легких наркотиків приведе до розповсюдження важких наркотиків в суспільстві. Досвід країн, які дозволили обіг легких наркотиків, неоднозначно був сприйнятий їх громадянським суспільством.

Медична марихуана одразу ж опиниться на чорному ринку, де обсяг її обороту буде неможливо відстежити.

Ми виступаємо проти легалізації проституції і за збереження християнських сімейних цінностей.
НАЯВНІСТЬ КІЛЬКОХ ГРОМАДЯНСТВ
«Партія Шарія» дозволяє наявність кількох громадянств з урахуванням інформування про це держави Україна.

У випадку приховування громадянств, ми виступаємо за запровадження відповідного кримінального переслідування.
ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
Пріоритетом державної політики в Україні повинно бути здоров’я людей і профілактика захворювань.

Пропаганда здорового способу життя – одне з пріоритетних завдань системи охорони здоров’я.

Ми виступаємо за диференційовану – бюджетну і страхову медицину.

Джерелом коштів, призначених для медицини, будуть прямі податки. Добровільне медичне страхування дозволить пом’якшити дефіцит державної медичної допомоги і підвищити зарплати медикам.

Медична реформа повинна бути скасована. А право на ургентне медичне обслуговування вдома – повернуто.
ОСВІТА
Ми не допустимо закриття шкіл і дошкільних закладів, а будемо сприяти розширенню їх мережі.
 
Тільки високоінтелектуальна нація зможе адекватно відповідати сучасним викликам життя.

Ми пропонуємо збільшення кількості шкіл за рахунок приватного сектору, що розвантажить мережу державних шкіл.

Забудовники в великих містах одночасно з будівництвом житлових комплексів повинні передбачати будівництво освітньої і медичної інфраструктури. Дефіцит шкіл і дошкільних закладів у великих містах виник винятково через корупційну складову і бездіяльність місцевої влади і правоохоронних органів.

Ми виступаємо за скасування освітньої реформи зразка 2014 року, яка зруйнувала систему вітчизняної освіти.

Важливою складовою реформування сфери вищої освіти повинен стати процес оптимізації мережі ЗВО країни.

Курс на скасування державного замовлення, тотальну бюрократизацію, скорочення кількості університетів знищує вищу школу, приводить до катастрофічного зниження рівня освіти і значного відтоку молоді за кордон.

Тільки відкрита конкуренція на ринку освітніх послуг може бути критерієм ефективності ЗВО, а не державне ручне регулювання їх кількості.

Вища школа повинна стати локомотивом економіки. Замість того влада підганяє фінансування науки і вищої школи під можливості бюджету.

Ми будемо намагатися повернути вітчизняній освіті її минулий авторитет у світі і забезпечити умови для реалізації перспективних ідей і технологічних відкриттів в Україні.

Ми заборонимо переписування підручників історії на догоду інтересам окремих політиків.
ПРОФЕСІЙНА АРМІЯ
Наша партія виступає за професійну контрактну армію, яка буде основою Збройних Сил України. Ми – за запровадження кращих світових стандартів в армії, а також розширення військового співробітництва і проведення спільних навчань з арміями країн світу.

Ми виступаємо за створення системи територіальної оборони, яка у разі широкомасштабних військових дій, дозволить швидко мобілізувати достатню кількість солдат. Така практика існує в Ізраїлі, Швейцарії та інших країнах.

Ми – за поступову модернізацію і переоснащення ЗСУ силами вітчизняного військово-промислового комплексу на базі наукового потенціалу нашої держави.
ЕКОЛОГІЯ
Ми пропонуємо на загальнодержавному рівні заохочувати громадян, підприємства і генерувальнi компанії переходити на альтернативні джерела енергії.
 
У системі освіти, починаючи з дошкільних освітніх закладів, ми пропонуємо проводити просвітницьке екологічне навчання.

Ми запропонуємо загальнодержавну програму розвитку мережі сміттєспалювальних заводів в кооперації з країнами-донорами. В десятирічній перспективі всі сміттєзвалища повинні бути ліквідовані, а земля під ними — рекультивована.

Ми пропонуємо також посилити кримінальну відповідальність за забруднення навколишнього середовища.

Ми – за надання податкових пільг підприємствам, які відмовляються від пластику. Ми пропонуємо за 10 років повністю виключити пластик з побутового вжитку і виробничого використання.

Держава запровадить комплексну національну програму захисту безпритульних тварин в населених пунктах. Кримінальна відповідальність за жорстоке поводження з безпритульними тваринами буде посилена.
КУЛЬТУРА
Збереження культурної спадщини і культурно-історичного середовища є одним зі стратегічних напрямів державної політики. Держава забезпечує збереження і відновлення архітектурної спадщини і культурно-історичного середовища шляхом пошуку інвесторів для реставрації історичних пам’яток при збереженні відкритого громадського доступу до них у майбутньому.

Культурна спадщина: музика, кіно, література, театр та інший культурний фонд народу, його історія і розвиток повинні перебувати під захистом держави.

Держава не повинна втручатися у справи релігійних громад та конфесій. Повинна гарантувати право кожній з них на власність і припиняти будь-які спроби їх рейдерського захоплення.

ППШ – за міжконфесійний мир і мирне співіснування представників різних релігій.

«Партія Шарія» також вважає, що Україні необхідний закон про меценатство, який дозволить зменшити навантаження на державний бюджет і буде сприяти розвитку гнучкішої системи фінансування культури, спорту, потреб молоді.

ППШ виступає категорично проти будь якої дискримінації за мовною, релігійною, расовою, національною, соціальною, майновою ознакою.
ОПОДАТКУВАННЯ
«Партія Шарія» не має наміру ламати чинну систему оподаткування, але вважає за необхідне її вдосконалення і внесення змін. Ми виступаємо за зниження податку на прибуток на 50%, можливість запровадження нефіксованого ПДВ.

Головним джерелом економічного зростання повинна стати європейська модель кредитування під низький відсоток, що дасть можливість притоку в реальний сектор економіки об’ємних інвестицій через макро- і мікрокредитування.

Довіра до українського банківського сектору повинна бути повернена. Так само як і вклади населення в банки, які піддалися рейдерському захопленню в час так званої банківської реформи після 2014 року.

ППШ виступає за амністію капіталів. Кожен охочий зможе легалізувати свій дохід за 10%.

ПРИВАТИЗАЦІЯ
Державне підприємство — не обов’язково збиткове і в поганому стані. Їх такими зробили свідомо. Ми скасуємо практику перетворення держпідприємств в приватну крамничку владоможців. Ми будемо переймати досвід розвинутих країн, де, наприклад, залізничні перевізники належать державі, є стабільним джерелом доходу і не передаються в концесію з незрозумілих причин, як це відбувається з УЗ.

Візьмемо загалом за основу досвід європейських країн, де державні підприємства створюють робочі місця, додану вартість і наповнюють бюджет.

Оборонні та транспортні підприємства повинні належати до стратегічно важливих для країни та не підлягати приватизації.

Ми виступаємо за продаж великих підприємств, але зі збереженням за державою функції контролю протягом наступних кількох років. Така практика повинна регулюватися чинним законодавством, Фондом держмайна та умовами приватизації об’єктів державної власності.

Неліквідні підприємства, збиткові, які не функціонують роками, необхідно приватизувати, але максимальний відсоток – 49% акцій. А контрольний пакет повинен залишатися за державою.

Регуляторна функція зобов’язує власників дотримуватися стандартів виробництва, дбати про навколишнє середовище і забезпечувати співробітників належними умовами праці.

ППШ виступає за створення економічних умов, які припинять відтік робочої сили за кордон, які будуть сприяти поверненню наших трудових мігрантів на Батьківщину.

Ми викорінимо системну проблему рейдерства в нашій країні шляхом посилення кримінального переслідування осіб, безпосередньо причетних до незаконних захоплень, а також державних і приватних реєстраторів, які незаконно легалізують такі захоплення.

ППШ не дасть владі «кошмарити» бізнес. Ми будемо сприяти налагодженню системи партнерських взаємин влади та бізнесу.

«Партія Шарія» з повагою ставиться до профспілок і готова до співробітництва у сфері захисту прав громадян, що працюють.

Ми збережемо державну монополію на: надра, землю, тютюн, алкоголь, транспорт, оборонну промисловість, газ, нафту, порти, злітно-посадкові смуги.
ДЕРЕГУЛЯЦІЯ
Україна на сьогодні залишається економічно найбільш невільною країною в Європі. Ми вважаємо, що для стимулювання росту економіки та вільної конкуренції на ринку, державне втручання в економіку повинно бути мінімальним, сконцентрованим на захисті людей та їх власності, національній безпеці і наданні обмеженої кількості суспільних і соціальних благ за рахунок бюджету.

Ми виступаємо за спрощення процедури реєстрації бізнесу. Бухгалтерська і податкова звітність повинні подаватися в цифровому форматі.

Ми — за вільний доступ до державних послуг через смартфон чи центри надання адміністративних послуг за принципом «єдиного вікна». Чинна практика повинна бути максимально вдосконалена.
АГРАРНИЙ СЕКТОР
Ми — за реформу ринку землі в цілому і проти цієї реформи зараз. Земля — товар у всіх розвинутих країнах. Але сьогодні ринок землі неможливий через відсутність обліку земель різного призначення, незавершеність процесу децентралізації, відсутність зручної фінансово-кредитної системи, яка б дозволила вітчизняним фермерам вести успішну діяльність. Фактичне знищення держгеокадастру також не сприяє запровадженню ринку землі на даному етапі.

Ми пропонуємо перед запровадженням ринку провести повну інвентаризацію земель різного призначення, створити державний регуляторний орган, який би забезпечував прозорість і законність угод купівлі-продажу землі. Ми повинні завершити реформу місцевого самоврядування, формування земельного кадастру і створити програму державного фінансування для фермерських господарств. І тільки після цього запровадити земельну реформу.

Вартість землі в Україні найдешевша серед усіх європейських країн. Законопроектом, проголосованим у першому читанні, не врегульовано механізм обмеження площ під скупку мільйонів гектарів нашої землі іноземними компаніями.

Зосередження в кількох руках величезних площ неминуче призведе до зникнення села як основи держави та українського етносу в цілому.

Формула, що тільки українець зможе володіти землею, не допоможе захистити нашу країну, оскільки тотожні ситуації існують в офшорних зонах, наприклад, Кіпру, де кіпріоти володіють місцевими фірмами лише номінально, а фактично весь світовий бізнес уникає там сплати податків. Знайти українця, якого можна буде призначити фіктивним власником землі, не складно.

Агрофірми повинні бути зареєстровані в Україні з метою недопущення офшоризації і сплачувати податки за місцем знаходження землі в місцеві бюджети для підтримки інфраструктури села.

Масовий продаж землі транснаціональним компаніям призведе до того, що наші орні землі будуть засіяні сировиною, яка своєю чергою призводить до знищення наших плодоносних ґрунтів. Земельний ресурс є невідновлювальним.

Українська держава через тотальну корупцію в правоохоронній системі і судовій владі не здатна захистити землю у випадку прийняття законодавства «під транснаціоналів».

За 30 років незалежності Україна розгубила безцінний промисловий ресурс і науково-технічний потенціал. Зовнішнє управління відкинуло нас на століття назад, вилучило Україну з переліку високорозвинутих промислових держав і перетворило в аграрну. Тому останнім ресурсом, який залишився — землею — мусимо розпорядитися з розумом.
СУДОВА ВЛАДА
Дотримання закону, невідворотність покарання, ефективне функціонування, гарантування незалежності судової гілки влади – наш пріоритет.

Пенітенціарна система не піддавалася реформуванню багато десятиліть. Вона потребує будівництва нових тюрем і покращення умов утримання в’язнів.

Ми будемо пропонувати внести зміни до КПК України з метою посилення покарання за злочини, вчинені вищими посадовими особами і державними службовцями.

Ми — за збільшення максимального терміну ув’язнення. Максимальний строк покарання в Україні — 15 років. Однак, за вбивство максимальний термін, крім пожиттєвого, повинен бути збільшений до 25 років.
ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА
Україноцентризм повинен стати визначальним зовнішньополітичним курсом держави.

Ми виступаємо за проєвропейський вектор розвитку України, за умови, що це не суперечить нашим державним інтересам.

Участь України в міжнародних організаціях і блоках, яким делегується частина функцій держави, може розглядатися винятково в аспекті економічної вигоди. А питання безпеки держави повинні регулюватися в першу чергу шляхом укладання міждержавних угод і договорів, виходячи з військово-політичної, а не військової доктрини.

Україна може підтримувати співробітництво з будь-якими військовими союзами, не приєднуючись ні до одного з них.

Ми не можемо ігнорувати власні державні інтереси і керуватися інтересами сильнішого глобального гравця, як це було в інших країнах, зокрема в Туреччині, Сирії, ряді близькосхідних держав.

На прикладі спроби військового путчу в Туреччині ми змогли переконатися, що навіть членство країни в НАТО не допомогло їй в складній ситуації, а главі держави довелося самостійно придушувати антидержавний переворот.

Ми виступаємо проти ядерної зброї і ядерного потенціалу. Нарощування ядерної потуги у світі виглядає нерозумно, вичерпує економічні і фінансові ресурси держави, призводить до зубожіння населення і до війни, яка може знищити планету.
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
Між громадянином і державою повинні бути чесні і відверті стосунки.

Середня заробітна плата сьогодні в 3,5 рази нижча, ніж у сусідній Польщі, в якій виважені реформи сприяли небаченому росту економіки.

Ріст економіки неминуче приведе до нової якості життя і соціальної захищеності. Проблема України – в непрофесіоналізмі ініціаторів реформ і загрозливому рівні зовнішнього управління, коли все, що на словах робиться для України, фактично сприяє економічним і глобальним інтересам стратегічних партнерів.

Концептуально змінивши підхід до розуміння економічного розвитку, ми повернемо на гідний рівень пенсії громадян. Пенсіонер не повинен отримувати пенсію нижче реального прожиткового мінімуму, який на сьогодні є втричі вищим, ніж офіційно визнаний.

Пенсійні збереження повинні щорічно індексуватися і на них повинні нараховуватися відсотки, а держава має гарантувати гідну старість особам, які все життя на неї працювали.

Пенсійний рахунок повинен передаватися у спадок.

Ми скасуємо пенсійну реформу. Ми захистимо соціальні права і не допустимо внесення змін в трудове законодавство.
ЗБРОЯ
Ми виступаємо проти легалізації зброї і за посилення покарання за її нелегальне зберігання. Вільний продаж зброї неминуче призведе до хвилі насильства, враховуючи тотальну бідність населення і корупцію в органах державної влади.

Нелегальне зберігання зброї повинно каратися строком до п’яти років тюремного ув’язнення, і ми підтримуємо такий принцип.

Легальне зберігання зброї дозволити після того, як в Україні будуть заборонені незаконні збройні формування і спілки, а також після того, як всі без винятку добровольці, ветерани, члени незаконних воєнізованих об’єднань здадуть зброю, привезену із зони бойових дій.
НАРКОТИКИ І ПРОСТИТУЦІЯ
Ми виступаємо проти легалізації легких наркотиків. Легалізація легких наркотиків приведе до розповсюдження важких наркотиків в суспільстві. Досвід країн, які дозволили обіг легких наркотиків, неоднозначно був сприйнятий їх громадянським суспільством.

Медична марихуана одразу ж опиниться на чорному ринку, де обсяг її обороту буде неможливо відстежити.

Ми виступаємо проти легалізації проституції і за збереження християнських сімейних цінностей.
НАЯВНІСТЬ КІЛЬКОХ ГРОМАДЯНСТВ
«Партія Шарія» дозволяє наявність кількох громадянств з урахуванням інформування про це держави Україна.

У випадку приховування громадянств, ми виступаємо за запровадження відповідного кримінального переслідування.
ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
Пріоритетом державної політики в Україні повинно бути здоров’я людей і профілактика захворювань.

Пропаганда здорового способу життя – одне з пріоритетних завдань системи охорони здоров’я.

Ми виступаємо за диференційовану – бюджетну і страхову медицину.

Джерелом коштів, призначених для медицини, будуть прямі податки. Добровільне медичне страхування дозволить пом’якшити дефіцит державної медичної допомоги і підвищити зарплати медикам.

Медична реформа повинна бути скасована. А право на ургентне медичне обслуговування вдома – повернуто.
ОСВІТА
Ми не допустимо закриття шкіл і дошкільних закладів, а будемо сприяти розширенню їх мережі.
 
Тільки високоінтелектуальна нація зможе адекватно відповідати сучасним викликам життя.

Ми пропонуємо збільшення кількості шкіл за рахунок приватного сектору, що розвантажить мережу державних шкіл.

Забудовники в великих містах одночасно з будівництвом житлових комплексів повинні передбачати будівництво освітньої і медичної інфраструктури. Дефіцит шкіл і дошкільних закладів у великих містах виник винятково через корупційну складову і бездіяльність місцевої влади і правоохоронних органів.

Ми виступаємо за скасування освітньої реформи зразка 2014 року, яка зруйнувала систему вітчизняної освіти.

Важливою складовою реформування сфери вищої освіти повинен стати процес оптимізації мережі ЗВО країни.

Курс на скасування державного замовлення, тотальну бюрократизацію, скорочення кількості університетів знищує вищу школу, приводить до катастрофічного зниження рівня освіти і значного відтоку молоді за кордон.

Тільки відкрита конкуренція на ринку освітніх послуг може бути критерієм ефективності ЗВО, а не державне ручне регулювання їх кількості.

Вища школа повинна стати локомотивом економіки. Замість того влада підганяє фінансування науки і вищої школи під можливості бюджету.

Ми будемо намагатися повернути вітчизняній освіті її минулий авторитет у світі і забезпечити умови для реалізації перспективних ідей і технологічних відкриттів в Україні.

Ми заборонимо переписування підручників історії на догоду інтересам окремих політиків.
ПРОФЕСІЙНА АРМІЯ
Наша партія виступає за професійну контрактну армію, яка буде основою Збройних Сил України. Ми – за запровадження кращих світових стандартів в армії, а також розширення військового співробітництва і проведення спільних навчань з арміями країн світу.

Ми виступаємо за створення системи територіальної оборони, яка у разі широкомасштабних військових дій, дозволить швидко мобілізувати достатню кількість солдат. Така практика існує в Ізраїлі, Швейцарії та інших країнах.

Ми – за поступову модернізацію і переоснащення ЗСУ силами вітчизняного військово-промислового комплексу на базі наукового потенціалу нашої держави.
ЕКОЛОГІЯ
Ми пропонуємо на загальнодержавному рівні заохочувати громадян, підприємства і генерувальнi компанії переходити на альтернативні джерела енергії.
 
У системі освіти, починаючи з дошкільних освітніх закладів, ми пропонуємо проводити просвітницьке екологічне навчання.

Ми запропонуємо загальнодержавну програму розвитку мережі сміттєспалювальних заводів в кооперації з країнами-донорами. В десятирічній перспективі всі сміттєзвалища повинні бути ліквідовані, а земля під ними — рекультивована.

Ми пропонуємо також посилити кримінальну відповідальність за забруднення навколишнього середовища.

Ми – за надання податкових пільг підприємствам, які відмовляються від пластику. Ми пропонуємо за 10 років повністю виключити пластик з побутового вжитку і виробничого використання.

Держава запровадить комплексну національну програму захисту безпритульних тварин в населених пунктах. Кримінальна відповідальність за жорстоке поводження з безпритульними тваринами буде посилена.
КУЛЬТУРА
Збереження культурної спадщини і культурно-історичного середовища є одним зі стратегічних напрямів державної політики. Держава забезпечує збереження і відновлення архітектурної спадщини і культурно-історичного середовища шляхом пошуку інвесторів для реставрації історичних пам’яток при збереженні відкритого громадського доступу до них у майбутньому.

Культурна спадщина: музика, кіно, література, театр та інший культурний фонд народу, його історія і розвиток повинні перебувати під захистом держави.

Держава не повинна втручатися у справи релігійних громад та конфесій. Повинна гарантувати право кожній з них на власність і припиняти будь-які спроби їх рейдерського захоплення.

ППШ – за міжконфесійний мир і мирне співіснування представників різних релігій.

«Партія Шарія» також вважає, що Україні необхідний закон про меценатство, який дозволить зменшити навантаження на державний бюджет і буде сприяти розвитку гнучкішої системи фінансування культури, спорту, потреб молоді.

ППШ виступає категорично проти будь якої дискримінації за мовною, релігійною, расовою, національною, соціальною, майновою ознакою.
Програма
«Партії Шарія»
Так склалося, що «Партія Шарія» і її Лідер на сучасному етапі розвитку держави володіє потужним медійним авторитетом. Це дозволяє не тільки активно розповсюджувати ідеї та позицію партії серед громадян, але й актуалізувати найчутливіші суспільно-політичні і соціально-економічні проблеми, пропонувати їх рішення на основі Програмних засад Партії.
Так склалося, що «Партія Шарія» і її Лідер на сучасному етапі розвитку держави володіє потужним медійним авторитетом. Це дозволяє не тільки активно розповсюджувати ідеї та позицію партії серед громадян, але й актуалізувати найчутливіші суспільно-політичні і соціально-економічні проблеми, пропонувати їх рішення на основі Програмних засад Партії.
Таким чином, резонанс медійного впливу змушує владу під тиском громадськості рефлексувати на інформацію, яку розповсюджує партія і Лідер у суспільстві, і коригувати свої дії.
В Україні на сьогодні нараховується небагато політичних партій, діяльність яких може впливати на рішення влади. Тому авторитет і популярність «Партії Шарія» цілком заслуговує того, щоб подолати прохідний бар’єр на парламентських і місцевих виборах.
А для цього ще одним принципово важливим програмовим завданням є тотальне структурування партії. Щоб кумулятивний ефект від політичної діяльності її Лідера посилювався діяльністю регіональних лідерів, які тим же способом, з аналогічним резонансом і ефектом, актуалізували місцеві проблеми, впливали на їх вирішення, а перемігши на виборах, вирішували їх безпосередньо вже в нових якості та статусі.
Таким чином, політична ідеологія як система уявлень, ідей, поглядів, в межах яких діє «Партія Шарія»; власне уявлення про середній клас як її електоральну базу і основу суспільства в цілому; Людина і Громадянин як об’єкт її політичної діяльності; унікальні медійні можливості; продумана Програма і організаційна структура як інструмент впливу на владу і суспільство, роблять ПП «Партія Шарія» принципово відмінною від інших, і розкривають значні електоральні можливості.
Так склалося, що «Партія Шарія»
і її Лідер на сучасному етапі розвитку держави володіє потужним медійним авторитетом. Це дозволяє не тільки активно розповсюджувати ідеї та позицію партії серед громадян, але
й актуалізувати найчутливіші суспільно-політичні і соціально-економічні проблеми, пропонувати їх рішення
на основі Програмних засад Партії.
А для цього ще одним принципово важливим програмовим завданням є тотальне структурування партії. Щоб кумулятивний ефект від політичної діяльності її Лідера посилювався діяльністю регіональних лідерів, які тим же способом, з аналогічним резонансом і ефектом, актуалізували місцеві проблеми, впливали на їх вирішення, а перемігши на виборах, вирішували їх безпосередньо вже в нових якості та статусі.
Таким чином, політична ідеологія як система уявлень, ідей, поглядів, в межах яких діє «Партія Шарія»; власне уявлення про середній клас як її електоральну базу і основу суспільства в цілому; Людина і Громадянин як об’єкт її політичної діяльності; унікальні медійні можливості; продумана Програма і організаційна структура як інструмент впливу на владу і суспільство, роблять ПП «Партія Шарія» принципово відмінною від інших, і розкривають значні електоральні можливості.